Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden                            
1.Kamer van Koophandel.
St. The Floaters staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage,
onder nummer:  24402498
2.Prijzen.
Alle genoemde prijzen zijn btw vrij.
3.Bestel en Leveringsovereenkomst.
De bestel en leveringsovereenkomst is tot stand gekomen nadat het volledige bedrag op het rekeningnummer van st. The Floaters is bijgeschreven, tenzij op andere wijze is overeengekomen.
4.Betaling. 
Zodra U een bestelling heeft geplaatst bij st. The Floaters dient U via iDEAL of PayPal  af te rekenen.
5.Afzegging.
Mocht U een wedstrijd of cursus annuleren dan brengen wij per keer € 5,00 administratiekosten in rekening.
Een wedstrijd kunt U annuleren tot 48 uur voor de wedstrijd met recht op restitutie van de betaalde gelden minus de € 5,00 administratie kosten.
Annuleert  U binnen de 48 uur dan heeft U geen recht op restitutie van  betaalde gelden.
6.Retournering.
Knipkaarten worden niet retour genomen.
7.Klachten.
Klachten kunt U melden via  st.thefloaters@ziggo.nl
8.Webshop.
www.thefloaters.eu/webshop/ Is het inschrijforgaan van hondenschool st.The Floaters.
Alle in de webshop opgenomen teksten en foto`s zijn auteursrechtelijk beschermd, er mag dus niets zonder schriftelijke toestemming overgenomen worden.
9.Verzekering.
U bent zelf als cursist verantwoordelijk om een geldige WA. Verzekering te hebben voor Uw hond.
St.The Floaters kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade.
10.Gezondheid van Uw hond.
U bent zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van Uw hond.Mocht Uw instructeur hier aan twijfelen dan mag na overleg met het bestuur Uw deelname aan de cursus/wedstrijd geweigerd worden.Uiteraard in goed overleg met U.
11.Enting/Titterbepaling.
U bent zelf verantwoordelijk dat Uw hond regelmatig ingeënt of getitterd wordt.
12.Wijzigen voorwaarden.
St.The Floaters behoud zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen zonder aankondiging.

 13.Contactgegevens.
Secretariaat: Kootwijkstraat 163
                          2573 XN `s-Gravenhage
Tel: +31(0)703643989
Mobiel: +31(0)610552687
Internet:  www.thefloaters.nl
E-mail:  st.thefloaters@ziggo.nl
Voorzitter: Jos van Veen
Secretaris/Penningmeester: Riet van Veen
Algemeen bestuurslid: Barry van der Kleij